יציאה חשמלית של מתמר

יציאה חשמלית של מתמר

רונאר - מערכות מדידה
 הספק חשמלי
• מדדי מתיחה עמידים בפייזו מחוברים בתצורת גשר Wheatstone
• ככל שהכוח המופעל משתנה, הגשר מספק תפוקת מתח דיפרנציאלית שונה למגבר אלקטרוני.
גרף המתאר את הקשר בין כוח מופעל למתח יוצא