מתמר סטטי

רכיבים הפועלים ליצירת תגובת מומנט (Torque Reaction) הומצאו כתגובה לבעיה שנוצרה מתוך הבנת החוק השלישי של ניוטון בפיסיקה – לכל פעולה, יש תגובה שווה והפוכה. כפי שהוחל על המטוס, זה אומר שככל שחלקי מנוע הפנימיים והמדחף הם מסתובבים בכיוון אחד, כוח שווה מנסה לסובב את המטוס בכיוון ההפוך, הדבר נובע כתוצאה מחוק שימור התנע הזוויתי. מומנט יכול לגרום לתאוצה זוויתית של מסה. התגובה שווה והפוכה למומנט נקראת תגובת מומנט.

תפקיד ושימוש

תפקיד הרכיבים קשור במכניקה של גוף קשיח, ולכן מורכב לרוב על מוטות העומדים לפיתול, כלומר, מוטות שמצדי הציר שלהם פועלים מומנטים מנוגדים בכיוונים (אחד עם כיוון השעון והשני נגד). מאמץ פיתול מתקיים כאשר בקצות המוט פועלים שני מומנטים מנוגדים בכיוונם ומופעלים סביב הציר והרכיב מאפשר פעולה זו, מכאן ששימושו העיקרי הוא בתעשיית התעופה והאווירודינמיקה, אך משמש גם למטרות רבות נוספות.
זה נראה שאנחנו לא מצליחים למצוא מה שחיפשת.
דילוג לתוכן