מתקני בדיקה חשמליים

סדרת המתקנים החשמליים מגיעים בצורה אנכית ומאפשרים ביצוע בדיקות דרך תפעול פשוט ותנועה חלקה. למתקנים אלו יש פונקציות מתקדמות ומנגנון בקרת כוח אוטומטי.

זה נראה שאנחנו לא מצליחים למצוא מה שחיפשת.

מידע נוסף

מתקן חשמלי הוא מתקן המשמש לייצור חשמל, הולכתו והפצתו, צריכתו וצבירתו וקיים במקומות שונים:

• מבנים ציבוריים.
• מכונות תעשייתיות.
• מכשירים ומצברי רכב.
• מוליכים ואביזרים חשמליים.

חוק החשמל קובע שאת המתקן החשמלי יש לבדוק לעתים תקופות ואף מגדיר את תקופות הבדיקות המשתנות בין מתקן למתקן,
וזאת במטרה לוודא שהמכשיר תקין ושנעשה בו שימוש בטוח שלא מסכן את המשתמשים בו.
החוק מגדיר גם שאת בדיקות המתקנים יוכלו לערוך רק אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי רישיון מתאים.

דילוג לתוכן