חיישן תאוצה ומד תאוצה

מתמר תאוצה הינו מכשיר שמודד האצה מתאימה. האצה זו נמדדת על ידי מד תאוצה, ואיננה בהכרח מהווה את ההאצה המתאימה כלומר איננה מהווה בהכרח את שיעור השינוי של המהירות. במקום, חיישן התאוצה מצביע על ההאצה הקשורה עם התופעה של משקל אשר התנסתה על ידי כל בדיקת מסה במנוחה במסגרת ההתייחסות של מכשיר מד התאוצה.

לדוגמא, מד תאוצה במצב מנוחה על פני שטח של כדור הארץ ימדוד תאוצה של g= 9.81 m/s2 כלפי מעלה, בעקבות המשקל הנידון.

שימושים שונים למדידת תאוצה או רעידות

מתמר תאוצה בנפילה חופשית או במנוחה בחלל החיצון ימדוד אפסיות. מונח נוסף לסוג ההאצה שמד תאוצה יכול למדוד הוא תאוצה של g-force. ישנן מגוון אפליקציות למד תאוצה בתעשייה ובמדע. מדי תאוצה רגישים במיוחד הם רכיבים של מערכות ניווט אינרציאליות בהן נעשה שימוש במטוסים ובטילים.

מתמרי תאוצה משמשים עבור בחינה ובקרה של רעידות במכונות רוטציה. מדי תאוצה משמשים בנוסף מחשבי טאבלט ומצלמות דיגיטליות, כך שהדמויות על המסך תמיד מוצגות כלפי מעלה.

הטיפ שלנו

פונקציה חביבה ושימושית למדי של מדי התאוצה/ רעידות היא היכולת לשמש גם במחשבים שונים, טאבלטים, סמארטפונים, מצלמות (דיגיטליות לרוב) כמוודא שהדמויות השונות מוצגות על המסך תמיד יוצגו כלפי מעלה.
  • אז איך מד התאוצה עוזר לנו למעשה?

    מתמר התאוצה למעשה יכול להצביע עבורנו על האצה שמתקשרת לתופעות שונות הקשורות למשקל אשר למעשה התנסה באמצעות כל בדיקת מסה אפשרית במנוחה, תחת מסגרת התייחסות של המכשיר- מד התאוצה.
  • ישנה דוגמה מוצלחת לכך?

    דוגמה לפעולתו של מד התאוצה- במצב מנוחה מד התאוצה על פני השטח של כדוה"א ימדוד וימצא תאוצה: g= 9.81 m/s2כאשר הכיוון הוא למעלה- בעקבות משקל נידון. אגב, במצב מנוחה בחלל ובמצב של נפילה חופשית יימדד מד תאוצה אפסי. כמו כן, מד התאוצה יכול למדוד גם את הג'י פורס המפורסם.
  • היכן עוד נראה שימושים של מדי תאוצה?

    בין היתר משתמשים במדדי התאוצה במערכת ניווט אינרציאלית כאשר משתמשים בהם בטילים ומטוסים למשל. דוגמה נוספת- מד תאוצה משמש גם כדי לבחון ולבקר רעידות במכונות הפועלות על רוטציה.
דילוג לתוכן