מערכות שקילה לאזור נפיץ

מערכות שקילה לאזור נפיץ

רונאר - מערכות מדידה
לוגו של ATEX
מערכות לשקילה באזורים נפיצים ואזורים מסוכנים.
כל מערכות השקילה עומדות בתקן ATEX האירופאי לציוד בסביבה עם פוטנציאל לפיצוץ או שריפה.
MCWX2GD - מאזני מנוף אלקטרוניים לאזורי ATEX 1, 21, 2, 22

MCWX2GD - מאזני מנוף אלקטרוניים לאזורי ATEX 1, 21, 2, 22

MCWX2GD - Electronic Crane Scales for ATEX 1 & 21, 2 & 22 Zones

דוגמת פענוח לסימוני ATEX

טבלת דומגאות של ATEX