מערכות שקילה לאיזור נפיץ


מערכות לשקילה באזורים נפיצים ואזורים מסוכנים.
כל מערכות השקילה עומדות בתקן ATEX האירופאי לציוד בסביבה באזור נפיץ או מסוכן

הצגת התוצאה היחידה

דוגמת פענוח לסימוני ATEX

 

עבור אבקות

• Ex – בהתאם ל- 94/9/EC
• II – קבוצה:
I: מכרות
II: כל יתר הסביבות
• 2G – קטגוריה
• E – בהתאם לתקן
E: EN50XXX (UE)
A: NEC 505 (USA)
• Ex – ציוד חשמלי מוגן מסכנות
• Ib / tD – סוג ההגנה:
• A – שיטה:
(IEC 61241-1)
A: שיטה A
B: שיטה B
• 21 – אזור
• IIC – קידוד UE: סוג הגז
• IP65 – מידת הגנת IP
• T4 / T195°C – טמפרטורת פני שטח מרבית

קטגוריות מכשירים: סביבה

G = גזים
D = אבקות

המכשיר שיש להשתמש בו

קטגוריה 1
הגנה גבוהה במיוחד, לאזורים שתמיד מסוכנים או בעלי סבירות גבוהה להיות מסוכנים (אזורים 0 ו-20) G – אזור 0
D – אזור 20
קטגוריה 2
הגנה גבוהה, לאזורים שסביר להניח שהם מסוכנים (אזורים 1 ו-21) G – אזור 1
D – אזור 21
קטגוריה 3
הגנה רגילה, לאזורים אשר לא סביר שיהיו מסוכנים. (אזורים 2 ו-22) G – אזור 2
D – אזור 22
הערה: בסימון, סוגריים (…) או […] מציינות מתקן חשמלי מסוים.

גזים:

• Ia/ib: בטיחות מהותית ומובנית
• q: התמלאות באבק
• m: אנקפסולציה (מעטפת)
• o: טבילה בשמן
• e: בטיחות מוגברת
• d: עמיד בלהבות
• p: תחת לחץ
• nA: שאינו מבעבע
• nC: מוגן מבעבוע
• nR: נשימה מוגבלת
• nZ: תחת לחץ מסוג n

אבקות:

• pD: לחץ יתר פנימי
• tD: דרך המארז
• iaD/ibD: בטיחות מהותית ומובנית
• mD: אנקפסולציה (מעטפת)

קידוד אירופי UE:

סוג הגז:

• I – מתאן
• IIA – פרופאן
• IIB – אתילן
• IIC – מימן

קידוד ארהב:

קטגוריה:

• I – מכרות (מתאן)
• II כל יתר הסביבות
• III סיבים

גזים:

• A – אצטילן
• B – מימן
• C – אתילן
• D – פרופאן

אבקות:

• E – אבקת מתכת
• F – אבקת פחם
• G – אבקת חיטה

קידוד גז (UE):

• T1: 450°C
• T2: 300°;C
• T2A: 280°C
• T2B: 260°C
• T2C: 230°C
• T2D: 215°C
• T3: 200°C
• T3A: 180°C
• T3B: 165°C
• T3C: 160°C
• T4: 135°C
• T4C: 120°C
• T5: 100°C
• T6: 85°C

המידע במסמך זה הינו משוערך והוא ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע”י Dini Argeo, בהתאם לתקנות ולנהלים המתאימים.

דילוג לתוכן