מערכות שקילה לאזור נפיץ

מערכות שקילה לאזור נפיץ

רונאר - מערכות מדידה
לוגו של ATEX
מערכות לשקילה באזורים נפיצים ואזורים מסוכנים.
כל מערכות השקילה עומדות בתקן ATEX האירופאי לציוד בסביבה באזור נפיץ או מסוכן
MCWX2GD - מאזני מנוף אלקטרוניים לאזורי ATEX 1, 21, 2, 22

MCWX2GD - מאזני מנוף אלקטרוניים לאזורי ATEX 1, 21, 2, 22

MCWX2GD - Electronic Crane Scales for ATEX 1 & 21, 2 & 22 Zones

דוגמת פענוח לסימוני ATEX

טבלת דומגאות של ATEXעבור אבקות

• Ex – בהתאם ל- 94/9/EC
• II – קבוצה:
I: מכרות
II: כל יתר הסביבות
• 2G - קטגוריה
• E – בהתאם לתקן
E: EN50XXX (UE)
A: NEC 505 (USA)
• Ex – ציוד חשמלי מוגן מסכנות
• Ib / tD – סוג ההגנה:
• A – שיטה:
(IEC 61241-1)
A: שיטה A
B: שיטה B
• 21 – אזור
• IIC – קידוד UE: סוג הגז
• IP65 – מידת הגנת IP
• T4 / T195°C – טמפרטורת פני שטח מרבית

קטגוריות מכשירים: סביבה

G = גזים
D = אבקות

המכשיר שיש להשתמש בו

קטגוריה 1
הגנה גבוהה במיוחד, לאזורים שתמיד מסוכנים או בעלי סבירות גבוהה להיות מסוכנים (אזורים 0 ו-20) G - אזור 0
D - אזור 20
קטגוריה 2
הגנה גבוהה, לאזורים שסביר להניח שהם מסוכנים (אזורים 1 ו-21) G - אזור 1
D - אזור 21
קטגוריה 3
הגנה רגילה, לאזורים אשר לא סביר שיהיו מסוכנים. (אזורים 2 ו-22) G - אזור 2
D - אזור 22
הערה: בסימון, סוגריים (...) או [...] מציינות מתקן חשמלי מסוים.

גזים:

• Ia/ib: בטיחות מהותית ומובנית
• q: התמלאות באבק
• m: אנקפסולציה (מעטפת)
• o: טבילה בשמן
• e: בטיחות מוגברת
• d: עמיד בלהבות
• p: תחת לחץ
• nA: שאינו מבעבע
• nC: מוגן מבעבוע
• nR: נשימה מוגבלת
• nZ: תחת לחץ מסוג n

אבקות:

• pD: לחץ יתר פנימי
• tD: דרך המארז
• iaD/ibD: בטיחות מהותית ומובנית
• mD: אנקפסולציה (מעטפת)

קידוד אירופי UE:

סוג הגז:

• I – מתאן
• IIA – פרופאן
• IIB – אתילן
• IIC – מימן

קידוד ארהב:

קטגוריה:

• I – מכרות (מתאן)
• II כל יתר הסביבות
• III סיבים

גזים:

• A – אצטילן
• B – מימן
• C – אתילן
• D – פרופאן

אבקות:

• E – אבקת מתכת
• F – אבקת פחם
• G – אבקת חיטה

קידוד גז (UE):

• T1: 450°C
• T2: 300°;C
• T2A: 280°C
• T2B: 260°C
• T2C: 230°C
• T2D: 215°C
• T3: 200°C
• T3A: 180°C
• T3B: 165°C
• T3C: 160°C
• T4: 135°C
• T4C: 120°C
• T5: 100°C
• T6: 85°C

המידע במסמך זה הינו משוערך והוא ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י Dini Argeo, בהתאם לתקנות ולנהלים המתאימים.