מהו מתמר מיקום

תוכן עניינים
מהו מתמר מיקום

מהו חיישן מיקום המופעל על ידי כבלים?
1. מודד מרחק או תזוזה בערך מוחלט
2. מספק פלט חשמלי המראה את המרחק
3. בדרך כלל נמצא בשימוש במקומות בהם יש “תנועה יחסית” בין עצמים
4. החיישן עצמו הינו נייח. קצה הכבל מחובר לחפץ שנמצא בתנועה
5. הרבה פעמים נמצא בשימוש כאשר התזוזות הינן גדולות (עד עשרות מתרים)
6. מאפשר השוואת מהירות של עצמים ביחס אחד לשני
7. לפעמים מכונה “מחרוזת פוטנציומטרית”

מאמרים נוספים:
דילוג לתוכן