מאפייני מתמרי “S” של טובי אינג’נירינג

תוכן עניינים
מאפייני מתמרי “S”

ממירי הכוח “שייר וואב” הינם מאופיינים בעיצוב המאפשר להם להיות טובים ביותר למדידות ניסוי ויישומי מטרולוגיה. סדרת ממירי “שייר וואב” כוללת את הדגם SW למטרות כלליות, את הדגם FR עם עייפות החומר יחסית קבועה, את הדגם SWP עם רמות דיוק גבוהות, ואת הדגם CS של כיול המוצרים הסטנדרטי.

המאפיינים המיוחדים של העיצוב הינם כדלכמן:

 • טווח רחב של כוחות נומינליים
 • דיוק גבוה בסביבות הניסוי האופייניות ודיוק מושלם ביישומי מטרולוגיה
 • רגישות גבוהה
 • לינאריות אמיתית
 • סימטריה בין מתיחה ודחיסה
 • גובה נמוך
 • התנגדות גבוהה להשפעות חיצוניות
 • הפחתה של השפעת גרדינטים תרמיים והליכי העברה תרמיים
 • רגישות נמוכה לשינוי לחץ ברומטרי
 • רגישות נמוכה לשדה המגנטי
 • קשיחות גבוהה, סטיה נמוכה
 • יציבות ארוכת טווח
 • חיי עייפות ארוכים
 • מספר-גשרים (אופציונלי)
 • הגנה מעומס יתר במצב דחיסה (אופציונלי)
 • טווח עומס רחב לדרישות ASTM E74 , ISO 376

טווח רחב של כוחות נומינליים מאפשר לנצל את יתרונות העיצוב ממיר “שייר וואב” לצורך מדידת כוחות בטווח מ-3 פאונד כח עד ל- 1000 קילו-פאונד כח (מ-13 N עד 4.4 MN). דיוק מדידה גבוה בדרך כלל ניתן להשיג באמצעות תכנון בסביבות הניסוי בעזרת מגוון מאפייני עיצוב המפחיתים את התגובה לשינויי טמפרטורות, את הליכים וגרדינטים תרמיים, אי-התאמות ושינוי לחץ ברומטרי ושדה המגנטי. המאפיינים האלה מקלים על תפקידם של מהנדסי מדידה מכיוון שאז יש להם פחות דאגה מהסטת התפוקה בשל השפעות שלא נבדקו או לא תאורו בתנאי מעבדה. באותו הזמן, הרבה ממאפייני העיצוב מסייעים בהגברת יעילות במעבדה המטרולוגית שבהם האיזון הוא לעתים רחוקות ממושלם, ולכן הם מעניקים סיוע למטרולוג.

המבנה מכיל את הרכזת המרכזית המחוברת לטבעת החיצונית עם מספר קורות צלב קצרות. הטבעת החיצונית מחוברת למבנה הבסיס ומוחזקת בברגים חזקים הממוקמים סביב הטבעת. כשהמאמץ מופעל על הרכזת המרכזית, קורות הצלב מוסטות ועיוות הגזירה העיקרי נמדד באמצעות חיישני מתח המחוברים אחד לשני בצורה של גשר וויטסטון.

חיישני המתח מסגסוגת ניקל-כרום מביאה איתה מספר יתרונות בהשוואה לחיישני המתח מסגסוגת ניקל-נחושת (של קונסטנטן). רגישותם היא 10-25% גבוהה יותר, כוח האלקטרומטר התרמי אל מול הנחושת הוא הרבה יותר נמוך, לכן ההשפעה על החיבורים המולחמים מופחתים באופן משמעותי, וקשיחותם גבוהה כמעט פי שניים

גובהו הנמוך לא מצריך הרבה מקום בשלב ההתקנה. עיצוב קומפקטי מגביר את יכולתו של הממיר לעמוד בעומס חיצוני גבוה ללא נזק. שיטות הפיצוי המיוחדות מבטיחות שגיאה מינימלית הנגרמת על ידי העומס והמומנטים הצדדיים.

גובה נמוך של מבנה הממירי “שייר וואב”, יחד עם המיקום של קורות הצלב מחוץ לרכזת המרכזית מספק יכולת מושלמת לעמוד בעומס והמומנטים הצדדיים, וכמו כן במומנט העיוות. דגמי SW מתוכננים לשאת כוחות או מומנטים צדדיים של 40% מהמאמץ הנומינלי (המבוטאים בפאונד כח) בשילוב עם המאמץ הצירי נומינלי. דגמי CS מתוכננים לשאת כוחות או מומנטים צדדיים של 50% מהטווח. דגמי SWP מתוכננים לשאת כוחות או מומנטים צדדיים של 100% מהטווח. כל ממיר כוחות של הנדסת טובי נבדק עבור רגישותו לעומס חיצוני.

השגיאה המקסימלית לדגם SW במסגרת הגבולות הנ”ל היא 0.1%, ולסדרות SWP, CS ו- FR היא 0.05%..

שנים של ניסיון מראים כי שילוב של בחירת חומר לאלמנט הכיפוף ולחיישני המתח מוביל ליציבות גבוהה וארוכת טווח. ממירי הכוחות של סדרה המטרולוגית של הנדסת טובי (דגם CS) בדרך כלל משתנים ב-0.005% בשנה הראשונה והופכים ליציבים יותר עם זמן.

מאפייני העיצוב של “שייר וואב” מסעיים בייצור מבנה שמגביר את טווח העייפות החומר. דגם של ממירי הכוחות של הנדסת טובי, סדרה FR, עם העייפות הנומינלית, מובטחים לבצוע 100 מיליון מחזורים הפיכים באופן מלא בעומס נומינלי.

כל הממירי הכוחות מאופיינים בזחילה נמוכה. לדגמי SW, SWP ו- FR יש זחילה של פחות מ-0.03% ב- 20 דקות. לדגמי CS יש זחילה של פחות מ- 0.015% ב- 20 דקות.

ההגנה מפני עומס דחיסה זמינה ברוב ממירי הכוחות של “שייר וואב.

מאמרים נוספים:
דילוג לתוכן