TE Connectivity

רונאר - מערכות מדידה
TE Connectivity Logo
TE Connectivity Logo
דת איתנו בשיתוף פעולה ואנו מייצגים את מווצריה בארץ בתחום החיישנים למדידה ובדיקה.

אודות החברה


חברת TE Connectivity מתכננת ומייצרת פתרונות וחיישנים לתעשיות רבות כגון:
כלים מוטוריים, תקשורת, כלי תעופה, שמן ודלק, מוצרי אלקטרוניקה לשימוש ביתי, אנרגיה ועוד.

החברה מתמחה בייצור חיישנים ומציעה מגוון רחב של חיישנים לתחום הלחץ, רעידות, כוח, טמפרטורה, לחות, אולטרסוני, מיקום וזרימה עבור מגוון רחב של יישומים ותעשיות.

החברה הוקמה בשנת 2007 כחברה עצמאית לאחר שהתפצלה מגוף גדול יותר לשתי חברות.
לאחר מכן החברה שינתה את שמה בשנת 2011 ועד אותו יום שמה היה Tyco Electronics.

נכון לשנת 2014 החברה מעסיקה כ - 80,000 עובדים ברחבי העולם שרובם באירופה המזרח התיכון ואסיה.


מעבר לאתר החברה - TE Connectivity